Zasady sklepu

Zasady sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży, prowadzonej przez AnaCosmetics.pl. z siedzibą w Kolonia Promna 148 26-803 Promna NIP: 7981164637; REGON: 012384936, za pośrednictwem sklepu internetowego www.anacosmetics.pl – zwanego dalej: „Sklepem”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zwany dalej sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego dalej Regulaminem.
 2. Właścicielem Sklepu jest: AnnaCosmetics Anna Neska-Wróblewska 26-083 Kolonia Promna, NIP: 7981164637, REGON: 012384936, email: biuro@anacosmetics.pl.
 3. Klient – Osoba lub Podmiot, dokonujący zakupu produktu na stronie internetowej www.anacosmetics.pl.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest każdorazowa akceptacja Regulaminu przez klienta niezalogowanego i, nie posiadającego konta w sklepie AnnaCosmetics.pl poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Klient, posiadający konto może dokonać jednorazowej akceptacji Regulaminu sklepu.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad prawnych oraz fizycznych.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać tylko na www.anacosmetics.pl, poprzez formularz dostępny na stronie sklepu internetowego
 2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i podanie niezbędnych informacji do wysłania towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia wysłanego e-mailem na adres podany podczas dokonywania zamówienia.
 4. Dopuszcza się zamówienie towaru przy stanie magazynowym 0(zero) w takim przypadku powyżej przycisku Dodaj do koszyka pojawi się informacja wyświetlana w kolorze czerwonym „Produkt dostępny na zamówienie (czas oczekiwania do 45 dni)” w takim przypadku klient decyduję się na oczekiwanie na produkt do 45 dni kalendarzowych i zamówienie będzie realizowane w całości maksymalnie do 45 dni kalendarzowych.
 5. Jeśli klient zamówi produkty dostępne w magazynie oraz produkt dostępny na zamówienie, to czas oczekiwania na wszystkie produkty nie będzie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych

§3

Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za pomocą platformy płatniczej – „przelewy24” lub przelewem tradycyjnym na konto.
 2. Ceny przesyłek są zgodne z obowiązującym cennikiem operatora który realizuję przesyłkę.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Podczas zakupu produktu na zamówienie Klient może dokonać płatności online poprzez platformę obsługującą płatności „przelewy24” lub poprzez przelew tradycyjny na konto podane w emailu
 5. Płatności za zamówienie należy dokonać przed wysyłką towaru do klienta
 6. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub email użyty podczas rejestracji
 7. W przypadku braku wpisania w tytule przelewu wymaganych danych do weryfikacji zamówienia, wysyłka może się wydłużyć.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar, sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych dostępnych i widocznych podczas składania zamówienia.
 2. W przypadku płatności za pomocą platformy płatniczej „PRZELEWY24” termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności za pomocą przelewu tradycyjnego termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania przelewu na koncie Anacosmetics-Julia Wróblewska
 4. Zamówione produkty są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji w przypadku płatności poprzez platformę „PRZELEWY24”
 5. Zamówione produkty są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych od czasu zaksięgowania wpłaty na koncie Anacosmetics-Anna Neska-Wróblewska
 6. Jeśli klient zamówi produkty dostępne w magazynie oraz produkt dostępny na zamówienie to czas oczekiwania na wszystkie produkty nie będzie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych

 §5

Reklamacje

Jeżeli zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań i jest niezgody z opisem lub posiada wady fabryczne proszę zapoznać się z poniższą instrukcją reklamacyjną.

 1. Poinformuj nas, wysyłając e-mail na kontakt@anacosmetics.pl.
 2. Opisując szczegółowe powody reklamacji produktu, zaznacz również formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.
 3. Prześlij produkt na adres: Kolonia Promna 148, 26-803 Promna.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej poinformujemy Cię e-mailem o podjętej przez nas decyzji reklamacyjnej.
 5. Jeśli reklamacja będzie rozpatrzona pozytywnie w ciągu 7 dni otrzymają Państwo zwrot poniesionych kosztów lub towar zostanie wymieniony na nowy egzemplarz w zależności od decyzji podjętej przez Państwa.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, otrzymają Państwo informację e-mailem o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem.
 7. W ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@anacosmetics.pl

§6

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Poinformuj nas wysyłając email na kontakt@anacosmetics.pl, podając numer zamówienia oraz numer konta i adres zwrotny do wysyłki.
 2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie (Formularz rezygnacyjny z zakupu towaru) , w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, zostanie sprawdzony stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na podany numer konta w ciągu 7 dni od otrzymania towaru zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
 6. Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę, zostanie wysłany Ci email o nieprzyjęciu zwrotu produktu).
 7. W ciągu 7 dni roboczych na adres zwrotny odeślemy produkt na nasz koszt.

§7

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie i wykorzystywane tylko do obsługi zamówienia, chyba że Klient wyrazi odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu innych materiałów promocyjnych oraz newslettera.
 3. Podczas realizacja zamówienia bez rejestracji Klienta dane są wykorzystywane jednorazowo tylko do realizacji danego zamówienia.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu i jest ważny do dnia ukazania się nowego regulaminu, o czym Klienci zostaną poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta na 21 dni przed wejściem w życie nowego.
 2. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane według starego regulaminu.
 3. W razie braku akceptacji nowego regulaminu przez Klienta, zobowiązany jest On zawiadomić o tym fakcie Właściciela sklepu w ciągu 21 dni od daty otrzymania nowego regulaminu.
 4. W razie braku reakcji Klienta w ciągu 21 dni uznaje się że użytkownik zaakceptował nowy regulamin.

Shopping Cart
0
Twój koszyk
 • No products in the cart.